Szanuj swoich pracowników i dbaj o nich

Odpowiedzialny pracodawca odnosi się z dużym szacunkiem do swoich pracowników oraz do wykonywanej przez nich pracy. Przede wszystkim przestrzega on wszelkich regulacji prawa pracy oraz respektuje prawa człowieka.

Jest pracodawcą uczciwym, godnym zaufania i sprawiedliwym względem innych. Odpowiedzialny pracodawca tworzy i stosuje nowe standardy dotyczące warunków pracy, wynagradzania oraz swoich obowiązków względem zatrudnionych pracowników.

Zna też zasady etyki, przeciwdziała mobbingowi i przestrzega obowiązujących systemów zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, do których może dojść w miejscu pracy. Przestrzega też polityki rozwoju pracowników, zaznajamia ich ze ścieżką kariery oraz z możliwościami awansu.

Docenia też różnice pomiędzy zatrudnionymi pracownikami oraz szanuje wszelki indywidualizm. Przede wszystkim jednak odpowiedzialny pracodawca troszczy się o dobro i bezpieczeństwo zatrudnianych przez siebie osób.

Często jego opieka jako pracodawcy wykracza poza sferę zawodową i obejmuje też prywatne życie pracownika.