System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Jednym z bardzo popularnych systemów bezpieczeństwa jest System Sygnalizacji Włamania i Napadu, czyli po prostu SSWiN. Ma on na celu możliwie jak najbardziej skuteczne i szybkie wykrycie niepożądanej osoby na terenie chronionego obiektu. Następnie informacja o intruzie zostaje przesłana do odpowiednich służb.

Systemy tego typu wykorzystuje się w obiektach praktycznie każdego rodzaju: pawilonach handlowych, biurowcach, pojedynczych budynkach czy domach jednorodzinnych. Ważne jest to, by wybierając system pod konkretny obiekt, dopasować go dobrze do wymagań inwestora oraz rodzaju budynku. Musi on mieć właściwy typ detekcji, poziom zasilania awaryjnego oraz rozmiar i działanie centrali alarmowej.

Jeśli będzie się przestrzegać tej zasady, uniknie się występowania fałszywych alarmów. Warto zauważyć, że w chronionych budynkach nie powinno zależeć wyłącznie na zapobieganiu wtargnięciom osób niepowołanych. Trzeba więc do systemów dołączać także inne urządzenia, które pomogą wykryć inne, groźne zdarzenia.

Tak na przykład obiekt trzeba chronić przed obecnością szkodliwych gazów i pyłów, nieszczelnością znajdujących się tam instalacji gazowych, wszelkiej obecności dymu oraz zalaniem czy wyciekiem wody. Trzeba zauważyć, że systemy ochrony zawsze objawia wadę w postaci pewnego rodzaju bierności – nie reaguje na zdarzenie, a jedynie jest w stanie o nim poinformować. Z tego powodu systemy takowe najlepiej jest łączyć z elementami wykonawczymi, zarówno o charakterze fizycznym, jak i technicznym.

www.witaminac.org.pl