System radarowy

Do systemów ochrony zewnętrznej można też zaliczyć system radarowy. Jest to technologia, którą poleca się szczególnie do dużych obszarów, wymagających wzmożonej kontroli. Opierają się na działaniu kołowym – bez przerwy poddają analizie zwrotne sygnały, by ustalić, czy występują jakieś ruchy na danym terenie. Co ciekawe, czujki, przynależące do systemu doskonale sprawdzają się w praktycznie każdych warunkach – w wodzie, na ziemi, a również w powietrzu. Niestraszne im również trudne warunki pogodowe, natomiast sposób, w jaki zostaną oświetlone, nie robi im różnicy. Jeśli tylko odpowiednio się je dostosuje, odznaczają się nad wyraz niskim współczynnikiem wytwarzania fałszywych alarmów. System radarowy jest na tyle czujny, że bez problemu dostrzega czołgających się ludzi, lecące nisko samoloty czy helikoptery czy jakiekolwiek inne pojazdy lądowe.

Bardzo ważną cechą tego typu rozwiązań jest też ich łatwa obsługa, z którą tak naprawdę problemu nie powinien mieć nikt. Cały system kontroluje się za pomocą komputera bądź laptopa, do jakiego wgrany zostaje odpowiedni program. Dzięki niemu można bardzo wcześnie wykryć każde potencjalne zagrożenie oraz natychmiast uruchomić alarm. Właściwie niektóre systemy pozwalają nawet na wykrywanie jeżdżących pojazdów, znajdujących się w odległości 1400 metrów od chronionego obiektu. Czujka, przynależąca do systemu radarowego, daje możliwość sterowania kamerami, by móc sprawdzić zagrożenie i je właściwie ocenić. Ważne jest też to, że operator kamer wcale nie musi śledzić ekranu – interesuje się nim dopiero wówczas, gdy radar zasygnalizuje alarm. Jeśli mamy do czynienia z mniejszymi obiektami, można też zastosować uproszczoną wersję systemu.