System alarmowania pożarowego

Bardzo ważnym elementem każdego systemu zabezpieczeń jest system alarmowania pożarowego, czyli w skrócie SAP. Nikt nie chce przecież, żeby coś w domu czy innych obiektach użytkowych się zapaliło i w rezultacie doszło do pożaru. Ten system ma właśnie zapobiegać nieprzewidzianym sytuacjom.

System sygnalizacji w alarmie pożarowym jest zbudowany z centrali alarmowej, sygnalizatorów alarmowych oraz ostrzegaczy, złożonych z przycisków oraz specjalnych czujek. Tego typu sieci alarmowe należy zakładać zwłaszcza tam, gdzie ewentualne zagrożenie pożarem musi zostać wykryte bardzo szybko i bezbłędnie. W momencie, gdy dochodzi do zapłonu, centralka wysyła sygnał do urządzenia gaśniczego, które uruchamia się automatycznie, gasząc jego źródło.

Jednocześnie informacja o występującym pożarze zostaje również momentalnie przekazana do najbliższej jednostki straży pożarnej. Warto zaznaczyć, że wszelkie przyciski pożarowe oraz czujki działają bezustannie, a jeśli w wyniku awarii nastąpi przerwa w dostawie prądu, są one zasilane z awaryjnych akumulatorów. Nie można w żaden sposób zakłócać ani ograniczać funkcjonowania każdego z tych elementów, ponieważ bez nich system nie będzie działał właściwie.

Zadaniem centrali alarmowej jest ciągłe porównywanie stanu rzeczywistego i stanu, który jest zadany otoczeniu i czujkom. Dzięki temu bardzo łatwo może on wychwycić wszelkie możliwe odchylenia od normy. Trzeba też koniecznie zauważyć, że jakość danego systemu nie jest uzależniona wyłącznie od jego marki, ale również od poszczególnych elementów, składających się na całość konstrukcji.

www.gugikkonferencja2015.pl