Synestezja – królowa zapamiętywania

Skuteczna i szybsza nauka jest możliwa, o czym świadczą powyższe przykłady. Jednak warto zwrócić uwagę, że z całym tym pochłanianiem wiedzy wiąże się dziwnie brzmiący termin, jakim jest synestezja. Polega ona na wykorzystywaniu narządów zmysłów do kojarzenia pewnych wrażeń.

W tym przypadku ich głównym przeznaczeniem jest próba zwiększania możliwości zapamiętywania.   Kojarzenie w tym przypadku jest bardzo ważnym czynnikiem, który wspomaga naszą naukę. Im więcej zmysłów użyjemy tym efekt pracy będzie większy.

Co więcej nie tylko zapamiętamy ważne treści, ale dzięki synestezji będziemy w stanie je sobie przypomnieć. Mówiliśmy już o wykonywaniu kolorowych notatek, w których dany fragment posiada inny kolor. Zmysł wzroku pozwala na analizę kartek w głowie w celu odnalezienia danego koloru.

  Zatem podczas nauki warto wykorzystać ta wiedzę i uaktywnić wszystkie zmysły nie tylko wzrok oraz słuch. Również węch, czy dotyk może odgrywać znaczącą rolę podczas procesu uczenia się.

www.dayglob.com.pl