Szkolenia

Edukacja

Formułowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Znając oczekiwania i potrzeby swoich najważniejszych grup interesariuszy przedsiębiorstwo powinno zbudować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia ta powinna obejmować zaplanowane działania (więcej…)

Stomatologia

Asortyment dentystyczny