Szkolenia

Edukacja

Szanuj swoich pracowników i dbaj o nich

Odpowiedzialny pracodawca odnosi się z dużym szacunkiem do swoich pracowników oraz do wykonywanej przez nich pracy. Przede wszystkim przestrzega on wszelkich regulacji prawa pracy oraz respektuje (więcej…)

Bądź przyjazny dla swoich partnerów

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim przejrzyste zasady działania. W tym aspekcie twoja firma powinna przywiązywać dużą wagę do tego, by jej działalność była zgodna zarówno z obowiązującymi przepisami (więcej…)

Formułowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Znając oczekiwania i potrzeby swoich najważniejszych grup interesariuszy przedsiębiorstwo powinno zbudować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia ta powinna obejmować zaplanowane działania (więcej…)

Stomatologia

Asortyment dentystyczny