Szkolenia

Edukacja

Bądź przyjazny dla swoich partnerów

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim przejrzyste zasady działania. W tym aspekcie twoja firma powinna przywiązywać dużą wagę do tego, by jej działalność była zgodna zarówno z obowiązującymi przepisami (więcej…)

Formułowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Znając oczekiwania i potrzeby swoich najważniejszych grup interesariuszy przedsiębiorstwo powinno zbudować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia ta powinna obejmować zaplanowane działania (więcej…)

Stomatologia

Asortyment dentystyczny