Ośrodki badawcze nie będące uczelniami

Praktycznie w każdym kraju funkcjonują placówki naukowe, które działają w oderwaniu od systemu edukacji specjalistycznej. Nie prowadzą one żadnych zajęć dydaktycznych, choć mogą oczywiście nawiązywać współpracę z uczelniami, o ile uznają to za korzystne dla siebie.

Często w takich badawczych ośrodkach angaż znajdują najwięksi naukowcy, którzy zwykle stają na czele zespołów i prowadzą prace nad konkretnymi zagadnieniami. Ośrodki zwykle poświęcają poważnym projektom wiele lat, które mijają na eksperymentach, konsultacjach, porównywaniu wyników.

Nigdy nie można być pewnym efektu końcowego i każdy badacz winien zdawać sobie z tego sprawę. Czasami ambicje naukowców są zbyt wygórowane i rzeczywistość musi ich dość brutalnie sprowadzić na ziemię.

Taka lekcja pokory ma swoją wartość, bo nawet ogromna wiedza i umiejętności nie powinny dawać nikomu poczucia wszechmocy. Niektórzy ludzie nauki ulegają złudzeniu, że są w stanie poprzez naukę kontrolować świat, lecz jest to w praktyce niewykonalne, a próby są wręcz szkodliwe.