Centrale alarmowe

Systemy alarmowe są bardzo skomplikowanymi technologiami. Każdy z ich elementów jest bardzo ważny, ponieważ jego brak może skutkować niepoprawnym działaniem całego urządzenia. Najważniejszą częścią, która zwykle nadzoruje pracę innych części, jest niewątpliwie centrala alarmowa.

Przeznaczeniem centrali alarmowych jest zarządzanie i sterowanie urządzeniami, znajdującymi się na terenie domu lub chronionego obiektu. Może być ona dowolnie programowana. Użytkownik ma możliwość ustawienia czasu uruchomienia się określonych urządzeń, a także sterować pewnym opóźnieniem w przypadku uruchamiania się alarmu, by mógł on zdążyć wprowadzić właściwy kod odbezpieczający.

Na rynku jest dostępnych bardzo wiele różnych modeli systemów alarmowych. Niektóre z nich umożliwiają podpięcie wybranych czujek alarmowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych sygnalizatorów. Dzięki temu użytkownik zostanie w porę powiadomiony, jeśli tylko detektor wykryje coś niepowołanego.

Centrala zawsze musi mieć swobodny kontakt z manipulatorem. Nie musi on być co prawda w nią koniecznie wbudowany, jednak zdarzają się takie egzemplarze. Dużo częstszą praktyką okazuje się mimo wszystko lokowanie manipulatora w innym miejscu niż sama centrala.

Manipulator to nic innego, jak klawiatura (fachowo nazywana klawiaturą prostą), za pomocą której wpisuje się kod odbezpieczający. Nic jednak nie mogłoby sprawnie działać bez aktywnej centrali. To dzięki niej można wpisać kod i wyłączyć alarm, nie uruchamiając syreny alarmującej o włamaniu.