Cenna rola uniwersytetów

Posiadanie wyższego wykształcenie staje się chwilami fetyszem, o czym już wspominaliśmy na początku. Zawsze wśród studentów znajduje się wszakże elita młodych ludzi o największych zdolnościach i o predyspozycjach do pracy naukowej.

Zamienność pokoleń musi dotyczyć wszystkich grup zawodowych i z naukowcami jest tak samo – muszą pojawiać się nowi ludzie, którzy będą wyznaczać nowe ścieżki. Zazwyczaj studia trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra inżyniera.

Większość absolwentów opuści mury uczelni i będzie szukać dla siebie miejsca na rynku pracy. Jednostki wybitne mają szansę realizować się na studiach doktoranckich, potem pokusić się o habilitację, a w przyszłości profesurę.

Laboratoria badawcze działające w ramach wyższych uczelni mają na swoim koncie szereg cenionych odkryć i mogą zmieniać świat tak samo jak niezależne ośrodki, o których wspomnieliśmy wyżej. Możliwość partycypacji w działaniach przez studentów ma też wielkie znaczenie dydaktyczne i za jakiś czas część z młodych ludzi ma szansę dołączyć do zacnego grona największych naukowców.