Bądź przyjazny dla swoich partnerów

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim przejrzyste zasady działania. W tym aspekcie twoja firma powinna przywiązywać dużą wagę do tego, by jej działalność była zgodna zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, jak i kodeksami dobrych praktyk. Chcąc zapewnić etyczne działanie wewnątrz przedsiębiorstwa musisz opracować i przyjąć szereg regulacji, które będą obowiązywać wszystkich pracowników. Ważne są też etyczne i partnerskie relacje z dostawcami.

Dla twojej firmy powinno być istotne, by jej relacje z partnerami kształtowane były na zasadzie współpracy. Duże znaczenie ma też to, by twoja firma współpracowała tylko z tymi podmiotami, które swoją działalność prowadzą w sposób etyczny. Kluczowy jest też dialog z otoczeniem. Twoja firma powinna prowadzić dialog ze wszystkimi grupami interesariuszy – pozyskiwać, analizować i wykorzystywać opinie klientów, partnerów, społeczności i pracowników na temat swojej działalności w celu poprawiania jakości usług i doskonalenia współpracy z partnerami.

www.wowdevshop.com